Vragen rondom genderidentiteit

Steeds vaker hoort men erover; genderidentiteit. Voelt een jongen zich een jongen, voelt een meisje zich een meisje, of is er geen duidelijke genderidentiteit aanwezig. Dit roept zowel voor de persoon in kwestie vragen op als voor mensen in de nabije omgeving, zoals ouders en gezinsleden. Genderidentiteit is voor mensen die heel helder hun gender kunnen duiden een relatief vaag begrip, omdat het erg lastig kan zijn om je in de situatie te verplaatsen hoe het zou zijn voor iemand die hier geen duidelijk beeld voor zichzelf over heeft. Het staat ook los van reguliere identiteit, omdat je geslacht niet bepalend is voor wie je bent en wat je doet. Het heeft echter wel een grote invloed op je gevoelsleven en op hoe jouw omgeving op jou reageert. Ook hoe jij daar weer mee omgaat als persoon die nog een onduidelijke genderidentiteit heeft kan lastig zijn. Check-in Coaching legt grotendeels uit wat gender en identiteit met elkaar te maken hebben en hoe je dan tot jouw genderidentiteit komt. Op check-in-coaching.nl staat informatie die al kan helpen om de eerste beginselen van dit begrip duidelijk te maken.

Meer informatie over genderidentiteit

Omdat het een steeds vaker besproken onderwerp vormt is het belangrijk dat de samenleving meer en meer gaat inzien wat genderidentiteit precies is. Om die reden is het goed dat Check-in Coaching zich richt op:

  • Individuele coaching
  • Het verspreiden van informatie
  • Het geven van workshops en trainingen

Wat veel mensen niet weten is dat worsteling genderidentiteit ook op latere leeftijd naar boven kan komen. Het is in dan soms zo dat iemand wellicht het onbestemde gevoel niet heeft kunnen benoemen dat de genderidentiteit onduidelijk was. Het kan ook zijn dat iemand door bijvoorbeeld opvoeding of achtergrond hier nooit aan toe heeft kunnen of durven geven. Wanneer men het dus heeft over genderidentiteit gaat het niet per definitie over kinderen die hiermee worstelen en hoe ouders ermee om zouden kunnen gaan. Het kan ook zijn dat juist een ouder ontdekt dat dat de genderidentiteit anders is dan gedacht. Men spreekt in zo’n situatie dan van een transouder en dit kan voor het gezin een onthutsend feit blijken te zijn. Goede begeleiding is daarbij dan ook enorm belangrijk.

Informatie en kennis spreken een belangrijke rol

Wanneer geprobeerd wordt om genderidentiteit bespreekbaar te maken, bijvoorbeeld bij een kind dat worstelt met zijn of haar genderidentiteit of een bij een transouder, is het belangrijk om allereerst te luisteren en niet te oordelen. Het is goed om te realiseren dat dit nieuwe informatie is voor de personen in de nabije omgeving, maar dat een persoon al geruime tijd bewust of onbewust bezig is met het definiëren van zijn of haar eigen gevoel. Uitgebreide informatie en de juiste kennis is daarbij van groot belang. Het is dan ook prettig dat Check-in Coaching op check-in-coaching.nl links heeft geplaatst naar diverse televisie- en radiodocumentaires over dit onderwerp en meer informatie verspreid, onder andere ook naar organisaties die ertoe bijdragen om genderidentiteit bespreekbaar te maken op scholen. Zelf ermee aan de slag gaan, of het nu gaat om jouw eigen situatie of om die van iemand in jouw omgeving kan heel goed gepaard gaan met coaching en begeleiding. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om jonge kinderen of om volwassenen. Het is een precair onderwerp dat met respect benaderd moet worden, maar waarbij zonder oordeel en taboe met open visie over gesproken kan worden. Samen werken schept begrip, het gevoel gehoord te worden en zorgt ervoor dat mensen die worstelen met identiteit en gender zich niet buitengesloten voelen. Ben of ken jij iemand die hiermee worstelt? Neem dan eens contact op met Check-in Coaching.